FastCash lainapalvelu

Alle 5 minuutin hakemus,
kätevästi yhdellä tekstiviestillä.

Pikalaina- ja luottopalvelu

Ota käyttöösi 2000€:n lainatili.

Lainatilin avaat helposti tekstiviestillä. Saat lainapäätöksen lähes välittömästi. Voit nostaa haluamasi summan samantien.

Lainatili on jatkuva luotto, joka on aina valmiina käyttöön. Maksat ainoastaan korkoa lainaamastasi summasta, itse lainatilin pitäminen on ilmaista.

Luoton korko on 15%, ei muita kuluja. Luoton voit maksaa kerralla tai osamaksulla (49e/kk).


Avaa lainatili Lainaehdot

Lainakulut taulukko
Lainaraja ja lainakulut
LainarajaNimelliskorkokk-maksu(min)
2000 €15 %49 €
Hinnoittelu esimerkki:
1000€ Luoton vuosikulut(12kk) = 77,45€
Todellinen vuosikorko: 14,93%


FastCash

Pikalaina- ja lainatilin avaaminen


Avaa lainatili

Palvelu avoinna arkisin klo 8-23 (la-su 9-21).

Palvelu toimii tekstiviestillä
Elisan ja Saunalahden liittymistä.Lainaehdot
  • Olet vähintään 18-vuotias
  • Puhtaat lainatiedot
  • Henkilökohtainen pankkitili
  • Omassa käytössä oleva matkapuhelinliittymä(Elisa tai Saunalahti)
  • Toimiva sähköpostiosoite

Tutustuthan huolella kaikkiin lainaehtoihimme.1. Avaa lainatili

Lähetä tekstiviesti numeroon: 17141

Tekstiviestin muoto:

Avaa, Henkilötunnus, PIN-koodi

Hanki PIN-koodi

  Katso malli hakemus »

Avaa, 011285-055U, 01122. Saat lainapäätöksen

Saatuasi myönteisen lainapäätöksen puhelimeesi, hyväksy sähköpostiisi toimitetut lainaehdot tekstiviestillä.

Lähetä tekstiviesti numeroon: 17141

Tekstiviestin muoto: Ok


Saatuamme vahvistus­viestisi, aktivoimme lainatilisi ja voit välittömästi tehdä ensimmäisen nostosi.


Tee nosto

Nosta haluamasi summa lainaa helposti tekstiviestillä silloin kun haluat. Nostoviesti käynnistää rahasiirron tilillesi välittömästi.Tee nosto tekstiviestillä

Nosta haluamasi summa lainaa tekstiviestillä.

Lähetä tekstiviesti numeroon: 17141

Tekstiviestin muoto: Nosto, summa, pankkitilinumero, PIN
(Esim. "Nosto, 500, fi123456789, 1234")


Saatuamme nosto­viestisi, rahat siirretään tilillesi. Pankkisiirtojen kesto vaihtelee. Kts. "Rahasiirrot".

FastCash palvelun

Lainaehdot

Lainaehdot

Voimassa 13.2.2019 alkaen

1. Joustoluoton tiedot

Joustoluoton lainamäärä, kulut, nimelliskorko, lyhennystapa, lyhennysaikataulu, lainan järjestelymaksun määrä ja muut palkkiot sekä lainan kokonaiskustannukset käyvät ilmi lainaehdoista ja palvelun verkkosivuilta.

2. Joustoluoton myöntäminen

Joustoluoton/lainan myöntää Wired-Bit Oy (jäljempänä lainanantaja). Joustoluoton lainaraja on määritelty palvelun verkkosivuilla. Luotonsaajalla on oikeus käyttää lainaa nostamalla lainaa vapaasti tililleen sovitun lainarajan puitteissa.

Sopimus syntyy, kun lainansaaja on vahvistanut hyväksyvänsä lainaehdot joko käsin tai sähköisesti. Vahvistuksen vastaanotettuaan lainanantaja toimittaa sopimuksen mukaisen lainasumman lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille.

3. Joustoluoton käytöstä aiheutuvat kulut ja takaisinmaksu

Joustoluotossa ei ole kiinteää vuosi- tai kk-maksua. Luoton käytöstä luotonsaajan maksettavaksi tulee verkkosivuillamme voimassaoleva nostoprovisio.

Laina maksetaan kerralla takaisin eräpäivään mennessä tai kuukausi erissä osamaksulla. Luotot ovat kuukausikorottomia ensimmäiseen eräpäivään saakka, minkä jälkeen luotonsaaja on velvollinen maksamaan avoimelle saldolle voimassaolevan kuukausikoron. Avoin saldo sisältää nostetun luoton määrän, luoton nostamisesta aiheutuneet nostoprovisiot ja kertyneen kuukausikoron. Korotonta maksuaikaa on keskimäärin 30 päivää. Kuukausikorko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana kuukauden todellisten päivien määrää.

Luoton vähimmäislyhennys on 49 €. Mikäli luotonsaajan avoin saldo on pienempi kuin 49 €, vähimmäislyhennys on koko avoin saldo.

Luotonsaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä, joka saa olla korkeintaan luoton avoimen saldon määrä. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää luotonsaajan avointa saldoa.

 

4. Joustoluoton käyttöoikeuden rajoittaminen

Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt maksunsa suorittamisen luotonsaajalle tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle viimeistään eräpäivänä tai menetellyt muuten näiden ehtojen vastaisesti, on luotonantajalla tällöin oikeus rajoittaa luoton käyttöoikeutta mm. estämällä uusien käteisnostojen tekeminen. Luotonantajalla on tämä oikeus myös luotonsaajan muun maksuviivästyksen, sopimusrikkomuksen tai julkisen maksuhäiriön johdosta, sekä mikäli lainapalvelun turvallisuus on vaarantunut, tai jos luotonantajalla on syytä epäillä että lainaa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti tai mikäli vaara siitä, että luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitettaan on huomattavasti kohonnut.

5. Joustoluoton poikkeuksellinen erääntyminen

Mikäli lainansaaja on laiminlyönyt ensimmäisestä maksukehotuksesta huolimatta lyhennyserän, joka on vähintään 49€ tai jos lyhennys on viivästynyt vähintään kuukauden, on lainanantajalla oikeus eräännyttää koko jäännössaatava maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty tai neljän viikon kuluessa, jos lainansaajaa ei ole maksukehotuksella aikaisemmin huomautettu maksun viivästymisestä. Lainanantajalla on lisäksi oikeus eräännyttää koko laina myös, jos lainansaaja on antanut lainaa hakiessaan tai sen aikana harhaanjohtavia tietoja. Aikarajojen osalta noudatetaan myös tällöin edellä ilmoitettua.

5.1 Eräännyttämistä ei kuitenkaan kuluttajansuojalain 7. luvun 16. pykälän mukaisesti vaadita, jos viivästyminen on johtunut kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen rinnastettavasta hänestä riippumattomasta syystä, edellyttäen ettei eräännyttämisestä kieltäytyminen ole lainanantajalle viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta.

5.2 Lainan perimisestä ja muista lainan hallinnointiin liittyvistä toimista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu ja perinnästä aiheutuneet kulut.

6. Lainansaajan peruuttamisoikeus

6.1 Lainansaajalla on oikeus peruuttaa laina ilmoittamalla siitä lainanantajalle 14 päivän kuluessa lainan siirtymisestä asiakkaan tilille, jolloin lainansaajan tulee palauttaa välittömästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä lainasopimuksen nojalla saamansa kaikki varat sen uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

7. Sopimuksen irtisanomisen seuraukset

7.1 Mikäli lainasopimus irtisanotaan kohdan 5 mukaisten lainansaajan laiminlyöntien vuoksi, on lainansaaja velvollinen hyvittämään lainanantajalle perinnästä johtuvat todelliset perintäkulut tai ilman kuluselvitystä niihin määriin asti kuin laki saatavien perinnästä säätelee.

7.2 Lainansaajalla on oikeus maksaa koko loppuvelka takaisin milloin tahansa ennen lainan eräpäivää. Lainansaajan tulee tässä tapauksessa maksaa myös kaikki lainan kulut, mukaan lukien lainan nostoprovisio kokonaisuudessaan.

7.3 Mikäli lainansaaja peruuttaa lainan kohdan 6.1 mukaisesti, on hän velvollinen maksamaan korvauksena lainanantajalle lainan vuosikoron siltä ajalta, kun laina on ollut lainansaajan käytettävissä.

8. Muut ehdot

8.1 Lainanhakija valtuuttaa lainanantajan tekemään lainan myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä lainanhakijasta. Valtuutus koskee ainakin seuraavia tarkistuksia: 1. työsuhde, 2. väestörekisteritiedot, 3. verotiedot, 4. muut lainat.

8.2 Kuluttajansuojalain mukainen lainan kokonaiskustannus ilmenee lainasopimuksesta.

8.3 Lainanantajalla on oikeus olla myöntämättä lainaa syytä ilmoittamatta.

8.4 Lainanantajalla on oikeus siirtää sopimus kolmansille osapuolille, jolloin asiasta ilmoituksen saatuaan tulee lainansaajan maksaa sopimuksen mukaiset velvoitteet uudelle osapuolelle.

8.5 Lainansaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa viivästyneelle määrälle korkolain mukaisesti. Viivästyskorko on korkolain 4. pykälän 2. momentin mukaisesti kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin velasta perittävä korko.

8.6 Lainanantajalla on oikeus veloittaa lainaehtojen muuttamisesta johtuvat maksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

8.7 Lainansaajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista lainanantajalle. Lainansaaja ei voi vedota siihen, ettei ole saanut asiakassuhteeseen vaikuttavaa tietoa, jos tiedon saamatta jääminen johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut lainanantajalle asiakastiedoissaan tapahtuneita muutoksia. Lainanantaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut lainanantajalle antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Lainanantajalla on oikeus veloittaa lainansaajalta hinnaston mukainen maksu asiakkaan yhteystietojen päivittämisestä mikäli lainansaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa.

8.8 Asiakkaan suoritukset käytetään ensisijaisesti jo erääntyneiden korkojen ja palkkioiden maksuun, sitten pääoman lyhentämiseen. Mikäli asiakas suorittaa ylimääräisiä suorituksia, kohdennetaan nämä varat lyhentämättömänä pääoman vähentämiseen. Mikäli osa palkkioista on jaettu useammalle erälle, kohdentuu maksettu suoritus edellä mainitulla tavalla ensin erääntyneiden palkkioerien ja korkojen maksuun ja sen jälkeen pääomaan. Erääntymättömät palkkiot kuittaantuvat järjestyksessä viimeisenä.

9. Lainaehtojen muuttaminen

Luotonantajalla on oikeus muuttaa lainaehtoja silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Silloin kun muutos lisää luotonsaajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan, luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan luotonsaajalle kirjallisesti muutoksesta etukäteen. Muutoksesta ilmoitetaan luotonsaajalle vähintään kolme kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, hän voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään Lainasopimuksen irtisanominen -kohdan mukaisesti.

10. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajavalituslautakuntaan.
Yhteystiedot: Kuluttajavalituslautakunta,
Kaikukatu 3, 4 krs. / PL 306,
00531 Helsinki,
puh (09) 77261,
fax (09) 753 4880.

Tämän palvelun tuottamiseen sovelletaan Suomen lakia. Joustoluoton ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä. Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tarkoituksella virheellisten tai toisen henkilön tietojen antaminen on lain vastaista. Luotonantaja käyttää oikeuttaan viedä kaikki vilpin yritykset viranomaisille syyteharkintaa varten.

Rekisteriseloste

Lainatietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Wired-Bit Oy
PL 263
33101 Tampere
asiakaspalvelu@wired.fi

Rekisterin nimi

Wired-Bit Oy:n lainaasiakasrekisteri

Rekisteritietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Wired-Bit Oy:n ja sen asiakkaiden väliseen asiakassuhteen hoitamiseen, lainapäätösten tekemiseen ja asiakkaiden tunnistamiseen. Rekisteritietoja voidaan käyttää Wired-Bit Oy:n ja asiakkaan väliseen mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot luotonhakijoista ja lainaasiakkaista

Henkilötiedot
1. Etunimet ja sukunimi
2. Henkilötunnus
3. Sukupuoli
4. Osoitetiedot
5. Matkapuhelinnumero
6. Sähköpostiosoite
7. Pankkiyhteys
8. Muut asiakkaan antamat tiedot

Sopimustiedot

1. Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä
2. Tiedot haetuista ja myönnetyistä luotoista ja lainapäätöksistä
3. Tiedot asiakkaalle lähetetyistä ilmoituksista
4. Puhelinnumero tai IP-osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä palveluun.
5. Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään sekä lainatietorekisteristä, valtakunnallisesta numerotietokannasta ja väestötietojärjestelmästä.

Tietojen luovutus ja rekisterin suojaus

Wired-Bit Oy voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Wired-Bit Oy:n henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

Tietojen säilytysaika ja poistaminen

Asiakkaan tiedot poistuvat rekisteristä, kun niiden käsitteleminen ei ole enää tarpeellista.

FAQ

Usein kysytyt kysymykset

Ensimmäisen noston voit tehdä välittömästi kun olet avannut lainatilin. Rahat ovat tililläsi muutamassa minuutissa.

Virheilmoitus: "Virheellinen hakemus(17141). Tarkista viestin tiedot."

-Viestista puuttuu jokin seuraavista: Avaa-komentosana, henk.tunnus tai PIN-koodisi. Vaaditut tiedot pitää erotella pilkuilla.

HUOM! Eräpäivänsiirtopalvelu on toistaiseksi poissa käytöstä! Pahoittelemme asiaa ja palautamme palvelun mahdollisuuksien mukaan piakkoin.

Uutiset

Uuden pikavippilain mukaisesti olemme uusineet lainatarjontamme. Joustoluotoissa käytetään edullista 15% korkoa ja maksimilainasumma on 2000 euroa. Vanhoille asiakkaillemme on lähetetty ohjeet jos haluatte muuttaa maksusuunnitelmaanne (Muutos onnistuu, kirjautumalla verkkopalveluumme, omalle asiakassivullesi, josta löydät lisäohjeita.)

Lue lisää pikavippilaista tästä (YLE)

Siirryimme käyttämään uusissa joustoluotoissa yksinkertaista ja huippuedullista 12%-vuosikorkoa. Vanhoille asiakkaillemme on lähetetty ohjeet jos haluatte muuttaa maksusuunnitelmaanne (Muutos onnistuu, kirjautumalla verkkopalveluumme, omalle asiakassivullesi, josta löydät lisäohjeita.)

Nostimme lainapalvelumme lainarajan 10 000 euroon! Uusi lainaraja koskee automaattisesti myös jo olemassa olevia lainatilejä. Minimikuukausimaksu pysyy entisellään(49€).

Lainapalvelumme on auki jouluaattona ja joulupäivänä normaalisti. Uudenvuodenpäivänä olemme auki 14:00 - 22:00. Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Toivottaa FastCash.fi

Lainapalvelumme tekniikoita päivitettiin. Lainapalvelu toimii normaalisti.

FastCash

Fastcash.fi on suomalainen lainapalvelu. Fastcash tarjoaa lainaa nopeasti ja edullisilla koroilla. FastCash.fi (Wired-Bit Oy) on suomalainen rekisteröity (2011/PU515A) luotonantaja.

FastCash.fi (Y-tunnus: 2097523-5)

Katuosoite:
Tuomiokirkonkatu 21, 33101 Tampere

Postiosoite:
PL 263, 33101 Tampere

Ota yhteyttä
Nimi:
Email:
Viesti:

© 2020. All Rights Reserved by www.FastCash.fi